About project

Our idea is to create a project named ART DIVERSITY METHODES IN BEGINING OF XXI c., to which we invite artists whose work is based on diversion, subversion and culture jamming. Our activity is adressed mainly against the system which is divesting freedom in many different spheres. Mainly we are fighting for the freedom and equal, democratic rights for articts. We are using tools and methods of absurd, humor which are exposing the hipocrisy and the hidden thruth. We create a project in which we want to show different artists and artistic groups fighting this way, contribution not only to the sphere of art but the value in social existence .

1. What are you fighting for in your projects?
2. What kind of methods are you using? Give an example if you can. Which of these methods do you consider as the most effective? Is it humour or rather provocation as an art form?
3. What do you think about remaining anonymous as an artist? Some decide to do so, especially those how use subversive (diversionary) methods.
4. What is your opinion on attitude of official art world towards artists?
5. Do you consider your artistic activity as political?
6. Do you think that artists’ remuneration should depend on: their politics, artistic value of their works without politics or remuneration for artists should be divided equally because it is impossible to objectively evaluate art?Jako grupa anonimowych artystów z Polski, tworzymy projekt ART DIVERSITY METHODES IN BEGINING OF XXI c., do którego zapraszamy artystów działających z wykorzystaniem metod dywersji, subwersji, culture jamming. Nasza działalność skierowana jest przeciw systemowi odbierającemu wolność w różnych sferach. Walczymy zwłaszcza o wolność i równe, demokratyczne prawa dla artystów. Stosujemy narzędzia i metody absurdu, humoru, demaskujące istniejącą hipokryzję i ukrywaną prawdę. Tworzymy projekt, w którym chcemy pokazać, że zjawisko tego typu walki odbywa się na szerszą skalę, że istnieje wiele grup artystycznych, prowadzących rodzaj dywersyjnej walki.

Artystów prosimy o wypowiedź i odpowiedzenie na przykładowe pytania:

1. O co walczycie w swoich projektach?
2. Jakie metody stosujecie, czy możecie podać parę przykładów? Które z nich są według was najskuteczniejsze? Np. stawiacie na humor czy raczej ostrą prowokację?
3. Co sądzicie o anonimowości? Wielu artystów w tym obszarze działania ją wybiera.
4. Jak według was tacy artyści postrzegani są i traktowani przez oficjalny Art World?
5. Na ile wasza misja ma charakter polityczny?
6. Jak według was system powinien traktować artystów – honorować według poglądów politycznych, według wartości artystycznych niezależnych od polityki, czy traktować i nagradzać wszystkich równo ze względu na niemożność ustalenia obiektywnych kryteriów wartościowania sztuki?
7. Jakie są zagrożenia wolności sztuki w czasach demokracji?

Będziemy wdzięczni za odpowiedzi będące częścią niezależnego dialogu między artystami działającymi podobnymi metodami w różnych miejscach geograficznych i w różnych rzeczywistościach społeczno-politycznych. Taka konfrontacja może być dobrym materiałem dla części obiektywnej niezależnej analizy dzisiejszego funkcjonowania autentycznej sztuki. W ramach projektu powstanie artykuł jako tekst badawczy opublikowany na osobnym blogu ART. DIVERSITY METHODES IN BEGINING OF XXI c. Na podstawie tekstu i wypowiedzi artystów zmontowane zostanie video. Na dalszym etapie projekt planujemy zaprezentować publicznie w Polsce oraz zaproponować jego ekspozycję w innych krajach. Przy ekspozycji dołączona zostałaby dokumentacja zdjęciowa z akcji, hasła, notatki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz